årsmöte 2021

Om förbundet och styrelsearbetet

Förbundet är en ideell verksamhet för Trädgårdsingenjörer. Syftet med förbundet är att driva de stora frågorna som är svåra för den enskilde. Styrelsen representerar Trädgårdsingenjören i olika forum där vi dels blir inbjudna eller själva för kontakten. Det är både gentemot universitetet som medlem i referensgrupper men kan också vara andra sammanhang. 

Styrelsen ansvarar för att driva föreningen. Det är styrelsen som beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras och hur. Också vilka frågor vi ska arbeta med utifrån medlemmarnas gemensamma intressen. Styrelsen är förbundets beslutande organ. Under månadsvisa möten diskuterar vi de frågor som uppkommit och kommer till beslut. 

Ordförande är sammankallande och skickar en kallelse med dagordning för mötet samt handlingar till de ärenden som ska behandlas. Detta skickas till samtliga ledamöter i god tid före mötet så alla har möjlighet att förbereda sig.

Valbara poster inför verksamhetsåret 2021-2022

Ordförande

Sekreterare

 

Ledamot

Suppleant 


Ekonomsuppleant
 

viktig information om årsmötet

Årsmötet hålls den 21 mars 2021

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn - Black Circle

© 2017 av Trädgårdsingenjörernas Riksförbund.