Årsmöte 2020

När? 2020-03-21

Var? Mer info inom kort!

Årsmötet 2020 går av stapeln lördagen den 21:e mars. Närmre info kommer inom kort att publiceras här och via våra andra kanaler. Välkomna att komma för att diskutera förbundets planer inför det nya verksamhetsåret och ta tillfället i akt att lära känna styrelsen och förbundets medlemmar. 

Vill du kandidera till styrelsen?

Inför årsmötet 2020 söker valberedningen nya personer till styrelseposterna ordförande (1 år) samt ledamot (2 år). Ett flertal i nuvarande styrelse kommer att sitta kvar även nästa period och kommer vara behjälpliga för nya styrelsemedlemmar att komma in i sina respektive roller. Vill du ta chansen att vara med och påverka förbundet under verksamhetsåret 2020/2021, eller känner du någon som du vill nominera till styrelsen? Varmt välkommen att kontakta oss i valberedningen med din kandidatur samt frågor och funderingar på tringriks@gmail.com. Vi välkomnar en bredd av bakgrunder och erfarenheter! Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 21/2 då även din medlemsavgift senast måste vara betald för att vara behörig till att kandidera till styrelsen.

Medlemskap och rösträtt

För att du som medlem ska ha rösträtt på årsmötet, samt för att ha möjlighet till att kandidera till en styrelsepost, måste din medlemsavgift, enligt förbundets stadgar, vara betald senast en månad innan, alltså senast 21:e februari 2020.  Du kan som röstberättigad medlem rösta via ombud om du själv inte kan närvara. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Med andra ord är även du som betalt in avgiften senare varmt välkommen  ändå.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn - Black Circle

© 2017 av Trädgårdsingenjörernas Riksförbund.