top of page

Thu, Feb 28

|

Alnarp

Värt att veta Föreläsning med Mattias Larsson på SLU samt After work

Sexuella lockdofter gör sällsynta insekter synliga!

Registration is Closed
See other events
Värt att veta Föreläsning med Mattias Larsson på SLU samt After work

Time & Location

Feb 28, 2019, 3:00 PM – 3:45 PM

Alnarp, 230 53 Alnarp, Sweden

About The Event

Insekter försvinner i rasande takt från landskapet. I skog och kulturmark försvinner bland annat gamla träd och död ved som är hem för många sällsynta och hotade insekter, och även för hackspettar och andra djur som lever på dem.

Arbetet med att bevara hotade insekter försvåras av att många insekter är väldigt diskreta och svårfunna, vilket gör att vi ofta inte ens vet hur allvarlig deras situation är, och var man kan hitta värdefulla populationer.

Genom att identifiera insekternas egna attraktiva feromoner, eller sexuella lockdofter, kan vi för första gången systematiskt övervaka deras förekomster och förändringar över tid i hela regioner med hjälp av inventeringsfällor.

Mattias Larsson är forskare vid institutionen för Växtskyddsbiologi, avdelningen för Kemisk Ekologi Agrikultur, där han arbetar med att identifiera feromoner för övervakning av både sällsynta, hotade insekter och skadeinsekter.

Tid: 2019-02-28 15:00 - 15:40

Ort: Alnarp

Lokal: Foajén, Alnarpsgården

Arrangör: LTV-fakulteten, Biblioteket

Mer information:

SLU Alnarp bjuder in studenter och anställda, men även företagare på campus, alumner och intresserad allmänhet, till öppna föreläsningar. Vi bjuder på fika så långt det räcker. Kom klockan 15 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta – en serie med öppna föreläsningar vid SLU Alnarp.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU-biblioteket och kommunikationsavdelningen LTV.

Share This Event

bottom of page