top of page

årsmötet 2020

Styrelsens medlemmar kunde gemensamt besluta om de väsentligheter som krävs för att det nya verksamhetsåret ska kunna starta. Till det Extra årsmöte som kommer hållas vid ett senare tillfälle kommer vi att ta upp frågan om höjning av medlemsavgiften. Detta för att ni som medlemmar ska ha en möjlighet att bidra med era åsikter kring detta.

 

Vår nya styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande: Hanna Blomstrand, TRING Design

Vice ordförande: Malin Hirdman, TRING Design

Sekreterare: Cecilia Karlsson, TRING Design

Kassör: Emilie Åberg, TRING Odling

Ledamot: Karl-Johan Fabó, TRING Odling

Ledamot : Åsa Annemark, TRING Design

Suppleant: Ann Richardsson, TRING Marknad

Suppleant: Therese Hjalmarsson, TRING Design

Kassörsuppleant: Love Berquist, TRING Odling

 

Styrelsen medlemmar kommer presenteras enskilt de kommande veckorna. Det ska bli roligt att lära känna våra nya styrelsemedlemmar mer! Styrelsen består nu av representanter från tre olika inriktningar av Trädgårdsingenjörsprogrammet.

 

Vi vill passa på att tacka de styrelsemedlemmar som bidragit med sitt engagemang och sin tid under de senaste åren. Linnea Kantis, Ragna Eriksdotter Andersson och Lisa Conrad!

 

 

Via knapparna nedan kan du navigera mellan olika dokument. 

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

  • Facebook
bottom of page