top of page

Ändamål och syfte

 

Förbundet är en ideell verksamhet för Trädgårdsingenjörer. Syftet med förbundet är att driva de stora frågorna som är svåra för den enskilde. Styrelsen representerar Trädgårdsingenjören i olika forum där vi dels blir inbjudna eller själva för kontakten. Det är både gentemot universitetet som medlem i referensgrupper men kan också vara andra sammanhang. 

 

I dagsläget ämnar vi lära känna våra medlemmar ytterligare för att på ett så bra sätt som möjligt leva upp till deras förväntningar om förbundet samt möta deras gemensamma intressen. Beroende av resultatet kommer vi fokusera på antingen fysiska träffar, digitala mötesplatser eller driva frågor. Med driva frågor menas exempelvis hur vi kan stärka Trädgårdsingenjörens yrkesroll eller bevaka utbildningen med branschens synvinkel.

Läs våra stadgar här 

 

Mer information hittar du under hemsidans olika rubriker, samt på vår facebooksida och instagramkonto.

bottom of page