top of page
Search

ALNARPSHISTORISK DAG 19 MAJ

Söndag 19 maj 2019, kl 11-16


Två nya böcker om Alnarp presenteras: Alnarpsliv, Göran Kritz och Boel Sandskär Alnarp – den gröna ön, Eva Wrede, foto Emma Larsson Äldre elevårskurstavlor, kartor mm i Agricum Terra Nova Elevkurstavlor i Lantbruksmuseet, Vagns- Hovbeslagsmuseerna Minnesstenen, sydost om slottet, över Hjalmar Nathorst är nyrenoverad Sal Myllan, kortföredrag under dagen Veterantraktoruppvisning vid Slottet Messingsoktetten Kung Oscar spelar


Samtliga programinslag fri entré


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page