top of page
Search

Enkätundersökning


Vi vill veta mer om våra medlemmar och våra potentiella medlemmar samt få en överblick av branschen för Trädgårdsingenjörer. Dina åsikter är viktiga för styrelsens arbete och förbundets utveckling! Undersökningen tar ungefär 2-3 min. Tack för att du deltar i vår undersökning! :)


Länk till enkäten:

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page