Search
  • STYRELSEN

Enkätundersökning


Vi vill veta mer om våra medlemmar och våra potentiella medlemmar samt få en överblick av branschen för Trädgårdsingenjörer. Dina åsikter är viktiga för styrelsens arbete och förbundets utveckling! Undersökningen tar ungefär 2-3 min. Tack för att du deltar i vår undersökning! :)


Länk till enkäten:

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn - Black Circle

© 2017 av Trädgårdsingenjörernas Riksförbund.