top of page
Search

Stångbys seminariedagar 2020

Passa på att nyttja medlemsförmånen att kunna deltaga på Stångby plantskolas populära och lärorika seminariedagar med 15% medlemsrabatt. Seminarierna är förlagda på olika orter och har olika teman. Läs mer på https://stangby.nu/seminarium-2020/ samt se under medlemserbjudanden här på hemsidan.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page