SLU Fördubblingsprojekt

Vi på Trädgårdsingenjörernas Riksförbund TIR har blivit erbjudna att komma med tankar och åsikter kring SLU’s mål att fördubbla antalet studenter på universitetet.

I april deltog ledamot Ragna under runda bord samtal på SLU Ulltuna tillsammans med andra intressentgrupper för att diskutera projektet. Efter samtalen som fördes blev TIR även ombedda att återkomma till SLU med våra åsikter och tankar. Därför tog vi kontakt med våra medlemmar för att få med deras åsikter i frågan. Nedan följer en redogörelse över responsen vi fick samt vårt svar till SLU.

Medlemmarnas svar
Skriftligt inspel från TIR
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn - Black Circle

© 2017 av Trädgårdsingenjörernas Riksförbund.