Avslutade projekt

Här beskriver vi projekt som vi arbetat med.

SLU Alumn

Under några år har representanter deltagit två gånger om året i en referensgrupp som består av representanter från andra yrkesförbund samt branschrepresentanter. Referensgruppen avslutades 2020.

SLU Fördubblingsprojekt

Vi på Trädgårdsingenjörernas Riksförbund TIR har blivit erbjudna att komma med tankar och åsikter kring SLU’s mål att fördubbla antalet studenter på universitetet.

I april deltog ledamot Ragna under runda bord samtal på SLU Ulltuna tillsammans med andra intressentgrupper för att diskutera projektet. Efter samtalen som fördes blev TIR även ombedda att återkomma till SLU med våra åsikter och tankar. Därför tog vi kontakt med våra medlemmar för att få med deras åsikter i frågan. Nedan följer en redogörelse över responsen vi fick samt vårt svar till SLU.

Medlemmarnas svar
Skriftligt inspel från TIR
TIR_remissvar_Fördubblingsprojekt_Sida_1

utveckling av masterprogrammet Horticultural science vid SLU alnarp

Under utvecklingen av masterprogrammet Horticultural science representerade två styrelsemedlemmar Trädgårdsingenjörernas Riksförbund. Målet var att bidra med sina värdefulla åsikter vid utvecklandet av programmet.