top of page

styrelsen 2019

Nedan presenteras förbundets styrelse 2019.  

Åsa annemark
ledamot
Åsa annemark
ledamot
AsaAnnemark.jpeg
karl-johan fabó
ledamot
_20190305_112330.JPG
thérese hjalmarsson
suppleant
thérese hjalmarsson
suppleant
Therese.jpg
malin hirdman
suppleant
malin hirdman
suppleant
image.png
lisa conrad
ordförande
lisa conrad
ordförande
Bild Lisa Madeira (TIR) mindre.jpg
Hanna blomstrand
vice ordförande
30124769_10156154871466132_9102326479630
emilie åberg
kassör
88248290_193162898635222_527951539672501
linnea carlsson
sekreterare
31598651_10155259930110964_7658873402639
ragna carolina eriksdotter
ledamot
Bild Ragna.jpg

Jag heter Åsa Annemark, bor i Malmö sedan 15 år. Är ursprungligen från Småland. Utbildad trädgårdsingenjör med inriktning design, tog examen 2014.

 

Sedan examen har jag haft anställning på handelsträdgårdar och samtidigt haft egen verksamhet vid sidan av. Idag ägnar jag mig på heltid åt min egen verksamhet som trädgårdskonsult där jag hjälper företag och privatpersoner att planera och utforma sin utemiljö.

 

Sedan i julas kan jag också kalla mig trädgårdsboksförfattare. Då kom min, och två fd kursare samt kollegors bok ut. Alla tiders trädgård heter den och är en guide till färgsättning av trädgården över årstiderna.

 

Vad jag har märkt sedan jag tog min examen som trädgårdsingenjör är att branschen har en förvånansvärt låg kännedom om oss trädgårdsingenjörer och vad vi kan. Att få vår yrkestitel skyddad tror jag skulle göra stor skillnad. Det är något som jag vill verka för.

Mitt namn är Karl-Johan Fabó. Jag kandiderar till ledamot i Trädgårdsingenjörernas riksförbund av den anledning att det hade varit kul och intressant att engagera sig i en förening som känns mer än relevant för oss yrkesverksamma. Förhoppningen är även att kunna bidraga med konstruktiva tankar och idéer till det arbete i föreningen som redan fortgår.

 

2008 till 2009 gick jag en trädgårdsmästarutbildning på Munkagårdsskolan utanför Varberg. Efter det har jag kommit att arbeta med trädgård, bl.a. på Lisebergs trädgårdsavdelning och Trädgårdsföreningen i Göteborg (där jag bl.a. hade hand om parkens woodlands), fram tills att jag 2015 valde att läsa programmet Trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU. Under somrarna i Skåne har jag jobbat på odlingsenheten vid SLU.

 

För tillfället läser jag kurser i Alnarp och på Lunds universitet inom ämnesområden som markekologi, växtförädling och växtsystematik med siktet inställt på att ta ut en master i biologi nästa år. Mina intressen gällande trädgård, odling och biologi är breda och rör det mesta gällande samspelet mellan människan och växtlighet, kanske särskilt i kontexten av olika miljöutmaningar vi står inför. 

Jag har suttit som ordförande i Friskis&Svettis Höör/Hörby tidigare och sitter just nu som styrelseordförande i en annan styrelse. Jag tycker att styrelsearbetet är jätteintressant och eftersom det nu finns en öppning inom ett ämne som jag brinner för vore det ju perfekt att smälta samman de två. 

 

Jag gick ut Trädgårdsingenjör design hösten 2007 efter ett halvår på stipendium i Storbritannien. Jag jobbade ett par år på Apotekarns trädgård och driver sen 9 år tillbaka T som i Trädgård (som trädgårdsarkitekt, slottsträdgårdsmästare, ansvarig och projektledare för anläggning/skötsel, f.d lärare på Hvilan samt håller föredrag.) 

 

Mina främsta intressen inom vårt yrke är växtanvändning, att skapa hållbara växtsammansättningar och miljöer. Att tänka kvalitet i arbetet och att ständigt öka på den djupgående växtkunskapen som bara vi trädgårdsingenjörer besitter. Med precis detta har jag nu startat ett nytt företag ihop med 3 kollegor där vi vänder oss till arkitekter, anläggare och kommuner för att kommunicera en djupare förståelse för växters användning och få företag att sluta med slit-och-släng-tänket och istället arbeta för kvalitet och ett långsiktigt perspektiv med friska välmående växter som hjälper oss i vårt arbete mot klimatförändringarna.

Mitt namn är Malin Hirdman och jag gick ut Tring-Design 2015.

För mig har det alltid handlat om mötet mellan människa, natur och plats. Att med växter som hjälpmedel skapa volymer och rumsliga sammanhang som påverkar oss i vardagen - oavsett om det är i en egen trädgård eller mellan husen i staden. Mitt första företag, Hirdman Trädgårdsbyrå, startade jag direkt efter min examen med fokus på trädgårdsdesign för privatpersoner. 

Nu under hösten 2018 startade jag, tillsammans med tre andra drivna kvinnor, Skärpa Studio AB med fokus på specialiserad växtanvändning och succession i större projekt. Vi har länge sett att kunskap om dynamisk och flerskiktad växtkomposition saknas. Med Skärpa Studio vill vi lyfta växtkompetensens avgörande roll vid byggandet av våra långsiktigt hållbara urbana landskap. Ett av våra mål är att arbeta konsulterande mot planarkitekter/landskapsarkitekter, byggentreprenörer och kommuner.

I min yrkesroll brinner jag för att utveckla och uppdatera den gröna branschen. Här är nätverkande, kunskapsspridning och samarbeten nyckelord för mig. Jag ser TIR som en fantastisk plattform för att samla och stärka branschen inifrån, och jag hoppas att alltfler Trädgårdsingenjörer och Trädgårdstekniker ansluter sig. Vi är en stor del av branschen, alltså har vi mandat att forma den i den riktning vi vill. Det är allas unika erfarenhet och spetskunskap som gör branschen konkurrenskraftig och stark. 

Trädgårdsingenjör Odling, examinerad 2018

Favoritväxt: Tulipa

Jobbar på Hushållningssällskapet Skåne

 

Vad tycker du om utbildningen trädgårdsingenjör - odling? ​

Det jag upplevde som det bästa med utbildningen var att det fanns stort utrymme att kunna vara med och formge den efter mina egna intressen väldigt långt. När jag sökte utbildningen visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig men jag hoppades på att få lära mig om växter och ekologisk hållbarhet och detta har införlivats, vilket jag är väldigt nöjd med.

 

Varför anser du att förbundet är viktigt? ​

Hösten 2017 började jag och två till, Emilie och Hanna (kassör och ordförande) med uppstarten av trädgårdsingenjörernas riksförbund. Anledningen till att jag var med redan från början var att jag tyckte det fanns ett stort behov av att marknadsföra vad en trädgårdsingenjör faktiskt är och vilken kompetens vi har, och jag såg förbundet som det perfekta organet för att påverka detta. 

Hanna önskar fortsätta arbetet i styrelsen som vice ordförande, tidigare ordförande. 

Studerar Fristående kurser inom landskapsarkitektur på avancerad nivå, år 5

Trädgårdsingenjör Design 2014-2017 ​

 

Varför valde du utbildningen trädgårdsingenjör design? 

Jag ville studera ett program som gav många valmöjligheter eftersom jag ville ha möjligheten att jobba ute/inne och driva eget företag om jag ville. Trädgårdingenjör Design var den utbildningen som passade mina framtidsplaner bäst.

 

Varför är du med i förbundet? 

Under planeringen av Branschdag Trädgård 2016 diskuterade jag och Emilie (Kassör) gång på gång saknaden av ett förbund och vilka möjligheter ett förbund hade gett oss. Att få vara med och bidra till förbundets utveckling är otroligt givande. Dessutom är det en utmärkt position för att verkligen uppleva gemenskapen och knyta band med andra studenter, yrkesverksamma och universitetet. 

 

Vad är det bästa med yrket/studierna?

Att studera på Alnarp är en ynnest för alla och jag njuter till fullo. Jag tycker om att moderna problem och lösningar integreras i utbildningen genom möten med forskningen som sker på universitetet. För mig som läst många kreativa kurser har det gett mig gott om tillfällen att öva upp min tekniska kunskap såväl som estetiska.  ​

Emilie önskar fortsätta arbetet i styrelsen som förbundets kassör.

Är just nu föräldraledig. Brinner för gamla glömda kulturväxter, exempelvis medicinalväxter. ​

 

Varför valde du utbildningen trädgårdsingenjör - odling? Jag valde utbildningen därför att jag är fascinerad av relationen människa/miljö. Hur och varför påverkar människan naturen, och hur påverkar den oss? Jag har tidigare läst bland annat Humanekologi, etnobiologi och trädgårdsterapi, men kände att en viktig pusselbit saknades: kunskap om hur vi formar miljön genom vår livsmedelsproduktion. Varför har vi till exempel de odlingssystem vi har? Vad är tillräckligt bra och vad kan vi göra bättre? Det är för mig centrala frågor för att förstå hur vi hamnat där vi är, och hur vi ska gå vidare och skapa mer hållbara sätt att leva på jorden. 

 

Vilka är förbundets, enligt dig, viktiga funktioner? Förbundet behövs för att värna om och utveckla vår kompetens som yrkesgrupp. Trädgårdsnäringen i Sverige ska växa och utvecklas, och trädgårdsingenjörer borde ha en nyckelroll i det arbetet.

Linnea önskar fortsätta arbetet i styrelsen som förbundets sekreterare.

Studerande Tring - odling: 2015-2018

Jobbar som Fältkontrollant Länsstyrelsen Jönköpings län 

 

Favoritväxt: Katsura “Kakträd”- Cercidiphyllum japonicum ​

 

Jag började studera till trädgårdsingenjör med inriktning odling hösten 2015. Jag hittade utbildningen av en slump och sökte i sista stund men har ett genuint intresse för växter som gjorde att utbildningen lockade. Jag ville hitta ett sätt att kombinera praktiskt och teoretiskt arbete i mitt framtida arbetsliv. Det är kanske just det som är något av det bästa med trädgårdsyrket. Jag gillar också att det finns många vägar att gå efter examen, utbildningen är bred och kompetenserna många bland Trädgårdsingenjörer. Det finns dock arbetsgivare som inte vet att en Trädgårdsingenjör kan ha just den kompetens som söks. Här tror jag förbundet kan vara en stark röst. Förbundet vill verka för att stärka Trädgårdsingenjörernas yrkesroll och tydliggöra vilka vi är. Det är en av anledningarna till att jag vill vara med i förbundet.

Ragna önskar fortsätta arbetet i styrelsen som ledamot.

Träningsberoende ko-älskare och brädspelsnörd. Uppvuxen på bondgård men har bott över tio år i Göteborg. Gillar att lösa problem och att skärskåda trädgårdsmyter. ​

 

Varför valde du att bli trädgårdsingenjör? Det var inte självklart att bli trädgårdsingenjör, men jag ville ha ett yrke där man både använde huvudet och fick vara ute och röra på sig. Jag började läsa till trädgårdsingenjör på SLU Alnarp först vid 27 år ålder. Innan dess hade jag b.la mjölkat kor på island, jobbat som väktare, seglat Ostindiefarare, städat hotellrum på Irland och varit i Australien.

 

Det första jobbet jag fick efter examen var en stor privatägd handelsträdgård - Mölnlycke Garden Center. En mycket bra start för att befästa alla växter man pluggat in under skoltiden! Men då det bara var en säsongsanställning så kunde jag inte tacka nej när det efter fyra somrar det dök upp en heltidstjänst som Inköpare i Lund. Då hade jag även läst extra 1,5 år på en yh-utbildning som Arbetsledare Inom Grönyteförvaltning.

 

Varför är du med i förbundet? Jag tror att utbildningen behövs förmedlas ut i hela branschen. Även inom förvaltning- och anläggningssidan - upplever jag - att andra inte förstår att vi finns och vilken kunskap vi kan bidra med. Därför tror jag att det är bra med ett förbund som kan lyfta frågan.

bottom of page