Viola Butik

4 utgåvor per år, ordinarie pris 254 kr. Med TIR-rabatt 190 kr

 

Om tidningen ska distribueras till utlandet tillkommer porto 140 kr.

styrelsen 2020

Nedan presenteras förbundets styrelse 2020.

 

Hanna Blomstrand

Ordförande

90370590_3010669645633388_10170524733506

Att få vara med och bidra till förbundets utveckling är otroligt givande. Dessutom är det en utmärkt position för att verkligen uppleva gemenskapen och knyta band med andra studenter, yrkesverksamma och universitetet. Jag vill verka för att förbundet utvecklas och kan ge det stöd som både studenter och yrkesverksamma Trädgårdsingenjörer söker efter.


Trädgårdsingenjör Design 2014-2017
Masterutbildning Landskapsarkitektur 2017-
Arbetar som Trädgårdsmästare på SLU Alnarp

🌿

Malin Hirdman
Vice ordförande

image.png

Mitt namn är Malin Hirdman och jag gick ut Tring-Design 2015. Jag är företagare och arbetar med växtanvändning och landskapsplanering. I min yrkesroll intresserar jag mig lite extra för växtkomposition i den direkta mänskliga skalan, hur de gröna rummen påverkar oss och hur vi kan utforma platser som människan vill använda, vårda och växa i.

 

Som styrelsemedlem i TIR vill jag fortsätta lägga grunden till ett förbund som förenar och stärker vår yrkesgrupp. Jag tror på nätverkande, kunskapsspridning och samarbeten och jag ser att TIR är en bra plattform för just detta. Trädgårdsingenjörer och trädgårdsteknikern utgör numera en stor del av branschen, alltså har vi mandat att forma den i den riktning vi vill. 
🌿

Cecilia Karlsson
Sekreterare

Cecilia_foto_B3Dstudio.PNG

Hej! Cecilia Karlsson här. Jag tog min TRING design-examen våren 2019 och driver sedan ett par år tillbaka Tall Trädgårdsbyrå, ett företag som står på två ben. Jag designar trädgårdar men arbetar också med kommunikation, främst i form av tidningsartiklar inom det gröna området. Sedan jag började studera vid SLU Alnarp har jag också hunnit med att arbeta på plantskola och som kommunal parkingenjör.

 

Den erfarenhet jag tror mig kunna bidra med till TIR är från mina år som kommunikatör och som sekreterare för en samfällighetsförening. Genom att som sekreterare paketera vad som framkommer vid styrelsens möten på ett enkelt och tillgängligt sätt, ska medlemmarna känna sig delaktiga och intresserade av TIR:s löpande arbete.

Ett av de viktigaste målen med TIR i dag tror jag är att förena oss trädgårdsingenjörer för att tydliggöra och synliggöra trädgårdsingenjörens kompetens, i såväl universitetsundervisningen som inom yrkeslivet och mot kunder. Tillsammans kan vi skapa ringar på vattnet! 

🌿

Emilie Åberg
Kassör

88248290_193162898635222_527951539672501

Jag har läst Trädgårdsingenjör-Odling och är just nu föräldraledig och klurar på vilka masterkurser jag ska läsa härnäst. Rollen som kassör i TIR är givande och förbundet är nu i en väldigt spännande fas; vi har ju etablerat oss nu, och smider stora planer för nyttiga såväl som roliga grejer för våra medlemmar. 

 

Förbundet behövs för att värna om och utveckla vår kompetens som yrkesgrupp. Trädgårdsnäringen i Sverige ska växa och utvecklas, och trädgårdsingenjörer ska ha en nyckelroll i det arbetet. Det är ett meningsfullt mål att jobba mot! 
🌿

Karl-Johan Fabó
Ledamot

240319-TIR%20a%CC%8Arsmo%CC%88te%20mar%2

Mitt namn är Karl-Johan Fabó. Jag valde att kandidera till posten som ledamot i Trädgårdsingenjörernas riksförbund av den anledning att det är givande och intressant att engagera sig i en förening som känns mer än relevant för oss yrkesverksamma.

2008 till 2009 gick jag en trädgårdsmästarutbildning på Munkagårdsskolan utanför Varberg. Efter det har jag kommit att arbeta med trädgård, bl.a. på Lisebergs trädgårdsavdelning och Trädgårdsföreningen i Göteborg, fram tills att jag 2015 valde att läsa programmet Trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU. För tillfället är jag i slutfasen av mina masterstudier som främst är inriktade mot växtbiologi. 

🌿

Åsa Annemark

Ledamot

Jag heter Åsa Annemark, bor i Malmö sedan 15 år. Är ursprungligen från Småland. Utbildad trädgårdsingenjör med inriktning design, tog examen 2014.

 

Sedan examen har jag haft anställning på handelsträdgårdar och samtidigt haft egen verksamhet vid sidan av. Idag ägnar jag mig på heltid åt min egen verksamhet som trädgårdskonsult där jag hjälper företag och privatpersoner att planera och utforma sin utemiljö.

 

Sedan i julas kan jag också kalla mig trädgårdsboksförfattare. Då kom min, och två fd kursare samt kollegors bok ut. Alla tiders trädgård heter den och är en guide till färgsättning av trädgården över årstiderna.

 

Vad jag har märkt sedan jag tog min examen som trädgårdsingenjör är att branschen har en förvånansvärt låg kännedom om oss trädgårdsingenjörer och vad vi kan. Att få vår yrkestitel skyddad tror jag skulle göra stor skillnad. Det är något som jag vill verka för.

🌿

Ann Richardsson
Suppleant

Mitt namn är Ann Richardsson och jag gick ut Tring-Marknad 2011. Med min bakgrund som journalist och nu som redaktör för branschtidningen Viola och Tidskriften Landskap kan jag tillföra Trädgårdsingenjörernas Riksförbund en bred inblick i trädgårdsnäringen.

 

Att stärka trädgårdsingenjörernas identitet och visa på vilken bredd och kompetens det finns i vår yrkesgrupp är viktig och behöver utvecklas. Jag vill gärna vara med och bidra med idéer och kunskap i detta arbete som suppleant i styrelsen.

 

Hösten 2012 blev jag redaktör för Viola och Tidskriften Landskap och jag har ett stort intresse för allt från odling till design och marknadsföring. Ena dagen befinner jag mig hos en lökodlare, andra dagen på konferens om ekosystemtjänster. Med andra ord ett mycket omväxlande arbete där jag har förmånen att träffa människor i branschen som alla har mycket att berätta. När jag inte producerar tidningar befinner jag mig ofta i min egen trädgård i Höganäs där jag odlar mycket ätbart. pelargoner, rosor, perenner… 

🌿

Robild_20170902_2144.jpg

Foto: Eva Robild

Therése Hjalmarsson
Suppleant

Therese.jpg

Jag har suttit som ordförande i Friskis&Svettis Höör/Hörby tidigare och sitter just nu som styrelseordförande för Skärpa studio AB. Jag tycker att styrelsearbetet är jätteintressant och vill gärna hjälpa till  att utveckla Trädgårdsingenjörernas Riksförbund. 

 

Jag gick ut Trädgårdsingenjör Design våren 2007 och därefter ett halvår på stipendium i Storbritannien. Jag jobbade ett par år på Apotekarns trädgård och driver sen 10 år tillbaka T som i Trädgård (som trädgårdsdesigner, slottsträdgårdsmästare på Hjularöd slott, f.d lärare på Hvilan samt håller föredrag. Sedan december 2018 driver jag och tre kollegor också företaget Skärpa studio AB.

 

Mina främsta intressen inom vårt yrke är växtanvändning, att skapa hållbara växtsammansättningar och miljöer. Att tänka kvalitet i arbetet och att ständigt öka på den djupgående växtkunskapen som bara vi trädgårdsingenjörer besitter. Med precis detta arbetar jag nu i Skärpa studio. Där vi vänder oss till arkitekter, anläggare och kommuner för att kommunicera en djupare förståelse för växters användning, få företag att sluta med slit-och-släng-tänket och istället arbeta för kvalitet och ett långsiktigt perspektiv med friska välmående växter som hjälper oss i vårt arbete mot klimatförändringarna. 

🌿

Love Berquist
Kassörsuppleant

86788727_529315967709682_468950675420191

Jag heter Love Bergquist och tog min kandidatexamen som trädgårdsingenjör vid SLU Alnarp våren 2018. Under studietiden började jag arbeta på Scandinavian Green Roof Institute i Augustenborg i Malmö, bland annat med underhåll av gröna tak och som ansvarig för olika forskningsprojekt inom urban vegetationsteknik. Jag fortsatte jobba där efter studierna och fram till slutet av 2018; sedan februari 2019 har jag varit anställd som odlingsansvarig på Flädie Vinproduktion utanför Lomma där jag har hand om den 3 hektar stora vingården. 

Jag valde att kandidera till posten som kassörsuppleant i Trädgårdsingenjörernas riksförbund då jag tycker det är kul att vara del av förbundets utveckling i detta tidiga stadie. Jag tycker initiativet till startandet av förbundet är inspirerande och viktigt. Jag vill också gärna utöka mitt kontaktnät med fler trädgårdsingenjörer, bidra med att sprida kunskap samt ta del av andras yrkesmässiga erfarenheter och kunskaper. 

🌿