top of page

Viola Butik

4 utgåvor per år, ordinarie pris 254 kr. Med TIR-rabatt 190 kr

 

Om tidningen ska distribueras till utlandet tillkommer porto 140 kr.

styrelsen 2022

Nedan presenteras förbundets styrelse 2022.

 

Johan Larsson

Ordförande

Johan Larsson

Som ordförande är jag övertygad om att TIR kan fungera som en viktig organisation för både trädgårdsingenjörer och i förlängningen för den gröna näringen i stort. Att vara med i styrelsearbetet ger möjligheten till att ta tillvara på medlemmarnas åsikter, viljor och behov för att stärka både yrkesverksamma och studerande tring:are i deras vardag. TIR är också en viktig länk mellan studenter, yrkesverksamma och universitetet – med sin sammanlänkande funktion branschen kan TIR bidra till att utveckla utbildningen. 


Trädgårdsingenjör Design
Masterutbildning i skogsekologi
Projektsamordnare på Höje å vattenråd

🌿

Malin Hirdman
Ledamot

image.png

Mitt namn är Malin Hirdman och jag gick ut Tring-Design 2015. Jag är företagare och arbetar med växtanvändning och landskapsplanering. I min yrkesroll intresserar jag mig lite extra för växtkomposition i den direkta mänskliga skalan, hur de gröna rummen påverkar oss och hur vi kan utforma platser som människan vill använda, vårda och växa i.

 

Som styrelsemedlem i TIR vill jag fortsätta lägga grunden till ett förbund som förenar och stärker vår yrkesgrupp. Jag tror på nätverkande, kunskapsspridning och samarbeten och jag ser att TIR är en bra plattform för just detta. Trädgårdsingenjörer och trädgårdsteknikern utgör numera en stor del av branschen, alltså har vi mandat att forma den i den riktning vi vill. 
🌿

Karl-Johan Fabó
Sekreterare

240319-TIR%20a%CC%8Arsmo%CC%88te%20mar%2

Mitt namn är Karl-Johan Fabó. Jag valde att kandidera till styrelsen av den anledning att det är givande och intressant att engagera sig i en förening som känns mer än relevant för oss yrkesverksamma.

2008 till 2009 gick jag en trädgårdsmästarutbildning på Munkagårdsskolan utanför Varberg. Efter det har jag kommit att arbeta med trädgård, bl.a. på Lisebergs trädgårdsavdelning och Trädgårdsföreningen i Göteborg, fram tills att jag 2015 valde att läsa programmet Trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU. Därefter har jag fortsatt två år med kurser inom odling, biologi, markekologi m.m. för att slutligen ta ut en hortonomexamen. Idag jobbar jag som rådgivare på Odla med Naturen, på Splendor Plant AB, som är en avdelning där vi jobbar med jord- och växthälsa ur ett regenerativt odlingsperspektiv. 

🌿

Emilie Åberg
Kassör

88248290_193162898635222_527951539672501

Jag har läst Trädgårdsingenjör-Odling och är just nu föräldraledig och klurar på vilka masterkurser jag ska läsa härnäst. Rollen som kassör i TIR är givande och förbundet är nu i en väldigt spännande fas; vi har ju etablerat oss nu, och smider stora planer för nyttiga såväl som roliga grejer för våra medlemmar. 

 

Förbundet behövs för att värna om och utveckla vår kompetens som yrkesgrupp. Trädgårdsnäringen i Sverige ska växa och utvecklas, och trädgårdsingenjörer ska ha en nyckelroll i det arbetet. Det är ett meningsfullt mål att jobba mot! 
🌿

Ann Richardsson
Suppleant

Mitt namn är Ann Richardsson och jag gick ut Tring-Marknad 2011. Med min bakgrund som journalist och nu som redaktör för branschtidningen Viola och Tidskriften Landskap kan jag tillföra Trädgårdsingenjörernas Riksförbund en bred inblick i trädgårdsnäringen.

 

Att stärka trädgårdsingenjörernas identitet och visa på vilken bredd och kompetens det finns i vår yrkesgrupp är viktig och behöver utvecklas. Jag vill gärna vara med och bidra med idéer och kunskap i detta arbete som suppleant i styrelsen.

 

Hösten 2012 blev jag redaktör för Viola och Tidskriften Landskap och jag har ett stort intresse för allt från odling till design och marknadsföring. Ena dagen befinner jag mig hos en lökodlare, andra dagen på konferens om ekosystemtjänster. Med andra ord ett mycket omväxlande arbete där jag har förmånen att träffa människor i branschen som alla har mycket att berätta. När jag inte producerar tidningar befinner jag mig ofta i min egen trädgård i Höganäs där jag odlar mycket ätbart. pelargoner, rosor, perenner… 

🌿

Robild_20170902_2144.jpg

Foto: Eva Robild

bottom of page