top of page

trädgrådsingenjör design

För att läsa mer om utbildningen gå in på universitetets hemsida där du kan hitta information om kursinnehåll, behörighetskrav med mera

Ansökningsperioden är
15 mars - 15 april

SLU beskriver utbildningen

Programmets två första år innehåller obligatoriska kurser. Dessa ger en bas inom huvudområdet och omfattar studier och träning av färdigheter avseende relevanta metoder och material gällande landskapsarkitektur och särskilt trädgårdsdesign. Kurserna behandlar kulturväxter ur ett såväl naturvetenskapligt perspektiv som ur ett gestaltningsperspektiv. Vidare studeras grunder inom markprojektering, trädgårdshistoria och formlära. Marknadsföring och företagsekonomi ingår och slutligen övas färdigheter i att gestalta och formge trädgårdsmiljöer både inomhus och utomhus. Färdigheter i att formulera sig i skrift, samt visuell och muntlig framställning övas kontinuerligt.

Under programmets tredje år har studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden genom att välja bland valbara kurser i ramschemat eller relevanta kurser utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten får tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Efter avslutad utbildning får du en examen i:

Degree of Bachelor of Science with a major in Landscape Architecture & Higher Education Diploma in Horticultural Management 

eller

Degree of Bachelor of Science with a major in Horticultural Science & Higher Education Diploma in Horticultural Management 

bottom of page