top of page

TRÄDGRÅDSINGENJÖR ODLING

För att läsa mer om utbildningen gå in på universitetets hemsida där du kan hitta information om kursinnehåll, behörighetskrav med mera

Ansökningsperioden är
15 mars - 15 april

SLU beskriver utbildningen

Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogrammet ger kunskap av relevans för hållbar utveckling inom trädgårdssektorn.

 

Kandidatprogrammet består av 120 hp obligatoriska programkurser på årskurs 1-2, följt av 45 hp valfria kurser och kandidatarbete på årskurs 3.

 

De obligatoriska kurserna ger nödvändiga grundläggande och tillämpade kunskaper, baserade på vetenskapliga grunder, inom trädgårdsvetenskap, biologi, teknologi och företagsekonomi, medan de valbara kurserna ger möjlighet för specialisering och fördjupning. Valbara kurser finns i ramschemat, men relevanta kurser kan även läsas utanför programmet vid t ex ett annat lärosäte. I de flesta fall behöver de prövas för tillgodoräknande.

 

Under utbildningen finns även goda möjligheter att förlägga en termin vid något av SLU:s partneruniversitet utomlands. Näringslivsanknytning är tydlig i programmet. Det finns möjlighet att välja en praktikkurs, en projektkurs där problemlösning i riktiga företag tränas samt att examensarbete kan göras i samarbete med en extern partner.

Kunskap om trädgårdsväxter och deras olika användningsområden, värdekedjan från produktion till konsumtion samt trädgårdsmarknaden i Sverige och internationellt är av vikt i programmet. Förståelse för hur företag och dess intressenter fungerar, begreppet kvalitet, produktutveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter är centralt i utbildningen. Att kunna styra en trädgårdsodling till en bestämd tidpunkt, kvantitet och kvalitet utifrån marknadens krav samt förutse miljökonsekvenser inom både mindre och större företag och verksamheter är grundläggande. Hur växter fungerar som biologiska organismer och deras interaktioner med miljön och andra organismer ger grunden för kunskap om hållbar växtproduktion och produktkvalitet.

Att identifiera problem och frågeställningar relevanta för trädgårdsområdet, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsområdet, såväl skriftligt som muntligt, med olika målgrupper är viktiga 
färdigheter som tränas i programmet. Förståelse för etiska frågor rörande trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till individen, miljön och samhället på olika nivåer diskuteras i relevanta sammanhang.

Efter avslutad utbildning får du en examen i:

Degree of Bachelor of Science with a major in Horticultural Science & Higher Education Diploma in Horticultural Management 

bottom of page