top of page

Om utbildningen

På anrika Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp kan du utbilda dig till Trädgårdsingenjör. Utbildningen har två inriktningar, Design och Odling, som du kan läsa mer om, under respektive rubrik, här på förbundets hemsida. Tidigare hette utbildningen Trädgårdstekniker och hade då en annan utformning. Numera är utbildningen treårig och omfattar 180 högskolepoäng som även ger behörighet till flertalet utbildningar på avancerad nivå. För att ge en överblick över de varierande områden som en trädgårdsingenjör kan jobba inom har förbundet låtit en rad yrkesverksamma trädgårdsingenjörer berätta om sig själva och var de hamnat efter utbildningen. Läsningen finner ni under rubriken 'Möt en trädgårdsingenjör'.  

bottom of page