top of page

årsmöte 2021-03-21

information från valberedningen

Följande medlemmar av 2020 års styrelse fortsätter kommande period, då de förra årsmötet valts in för en tvåårig period:
 

- Ledamot: Karl-Johan Fabó, TRING Odling
- Ledamot: Malin Hirdman, TRING Design
- Kassör: Emilie Åberg, TRING Odling

Dessa medlemmar finner ni presenterade under 2020 års styrelse

Johan Larsson, TRING Design, kandiderar till ordförande rollen:

Jag tror att TIR är och kommer att fortsätta vara en viktig organisation för både trädgårdsingenjörer och i förlängningen för den gröna näringen i stort. Jag skulle tycka att det var kul att ta reda på mer om vilka fokus medlemmarna vill att föreningen ska ha och använda medlemmarnas åsikter, viljor och behov för att stärka både yrkesverksamma och studerande tring:are i deras vardag. TIR är också en viktig länk mellan studenter, yrkesverksamma och universitetet – med sin sammanlänkande funktion branschen kan TIR bidra till att utveckla utbildningen.

 

Utöver kompetenser inom kommunikation, organisation och planering samt erfarenhet från föreningslivet (ordförande valberedare i en brf), tror jag att jag med min utbildning från Tring - design och min masterutbildning i ekologi kan bidra med ett ganska brett perspektiv på olika frågor som rör trädgårdsingenjörer.

Ann Richardsson, TRING Marknad, kandiderar till suppleant.

Henne finner ni presenterad under 2020 års styrelse

Ännu är följande poster vakanta:

- 2 st ledamöter för en period av 2 år (varav en av dessa sekreterare första året)

- 2 suppleanter (varav en av dessa ekonomisuppleant)

Läs mer om posterna här och hör vid intresse av dig till valberedningen (tringriks@gmail.com).

bottom of page