top of page

ENKÄTUNDERSÖKNING 2020

I början av året skickade vi ut en enkät till våra medlemmar. Enkäten marknadsfördes också i våra sociala medier i hopp om många svar. Vi fick totalt 74 svar, det är vi mycket nöjda med. I vår första enkätundersökning valde vi att fråga lite allt möjligt för att få en lite bredare bild av de som svarade. Allt från vart i landet de befinner sig till vad de jobbar med. Detta för att få mer kunskap om vad man kan göra efter sin utbildning och vart man tar vägen.
Den här typen av undersökningar är viktiga för oss att göra eftersom vi får svar på frågor som vi undrar över och framförallt får vi statistik. En undersökning säger inte mycket, men om vi fortsätter att ställa frågor och analysera svaren kan vi få en god bild av Trädgårdsingenjören. 
FRÅGA 1
Av de svarande var 86,5% kvinnor och 13,5 % män.
könsfördelning 1.png
FRÅGA 2
Vi ville få en indikation på ungefär vilken åldersgrupp som deltagarna tillhörde.
Medelåldern blev 45,6 år.
ålder.png
FRÅGA 3
Av 69 svarande var 50 st från Skåne län.
geografisk.png
FRÅGA 4
Vi ville ta reda på vilken inriktning de hade valt.
utbildning.png
FRÅGA 5
Syftet med frågan var att reda ut vilken typ av sysselsättning deltagarna hade, om de var studenter eller alumner. På grund av enkätens funktion att kunna ge flera svar blev inte resultatet vad som hoppats på.
alumn eller.png
FRÅGA 6
Diagrammet visar att 14,6% har gett två svar varpå det ger indikationen om att de har flera olika typer av kombinerade sysselsättningar. Syftet med frågan var att reda ut hur många som var anställda jämfört med egenföretagare. På grund av enkätens funktion att kunna ge flera svar blev inte resultatet vad som hoppats på.
företagare eller anställd.png
FRÅGA 7
Undersökningen visar att en stor andel svarande arbetar som VD, Trädgårdsmästare, Trädgårdsingenjör, Landskapsarkitekt och Arbetsledare.
Vi blev glada att se hur många yrkestitlar Trädgårdsingenjörer kan ha.
procent.png
FRÅGA 8
Vi frågade också vilka verksamhetsområden de arbetade inom.
 
Plantskola
Handelsträdgård
Förvaltning
  • Park
  • Trädgård
  • Kommun
Anläggning
Växthusodling
Växthusteknik
Forskning
Utbildning/undervisning
Trädgårdsdesign
Konsult/rådgivning
Livsmedelsproduktion
Myndighet
Landskapsarkitektur
Planering i kommunal verksamhet
Media
bottom of page